نمونه قرارداد همکاری سالن زیبایی

قرارداد سالن زیبایی همچون سایر قراردادهای کاری, نشات گرفته از یک سری اصول و قوانین است. این قوانین ممکن است برحسب  عرف بوده باشد و مدیران سالن های زیبایی برای انعقاد قرارداد به قوانین و اصول موجود در اکثر سالن های زیبایی پایبند باشند. گاهی تکرار یک رفتار به صورت  عادت درآمده و در مدت زمان عدیده ای به عرف تبدیل می شود و یا به  شکل قانون  محلی در هر صنفی از کسب و کار رعایت می شود.

 با این حال ممکن است مدیر سالن زیبایی, با توجه به شرایط سالن خود قراردادی تنظیم کند و با رضایت طرفین, انعقاد قرارداد صورت بگیرد. لذا عقد قرارداد سالن زیبایی  را می توان از دو جنبه عرفی و شخصی مورد بحث قرار داد. البته در صورتی که قرارداد طبق قوانین اداره کار به صورت کارفرما و کارمند منعقد شود شرایط کاملا مشخص و در قانون کشوری به صراحت توضیح داده شده است.

لذا ما در این مقاله به  انواع رایج قرارداد سالن زیبایی برحسب عرف و عادت می پردازیم:

محتوای کامل و جامع در یک نمونه قرارداد  همکاری سالن زیبایی می تواند شامل موارد زیر باشد:

با توجه به روند کار اکثر سالن های زیبایی, معمولا قبل از انعقاد قرارداد طرفین طی چند جلسه با هم صحبت می کنند تا  روحیات یکدیگر آشنا شوند. طرفین در این جلسات,  که مذاکره قبل از عقد قرارداد  نام دارد. درباره انتظارات خود صحبت کرده و نظر یکدیگر را جویا می شوند. در این جلسات معمولا مدیر آرایشگاه و شخصی که بیشترین مسئولیت اجرایی را در سالن  زیبایی دارد درباره محیط و فضای آرایشگاه و روابط بین پرسنل صحبت می کند و ضوابط و شرایط کلی سالن زیبایی را مطرح می کند. طرف قرارداد, نیز با توجه به ساعات کاری, نحوه پرداخت دستمزد, و مسائلی از این قبیل که برایش مهم است  نظر خود را اعلام می کند. در نهایت بعد از صحبت های اولیه و توافق اولیه بین طرفین با انعقاد قرارداد  همکاری سالن زیبایی, کار  و همکاری آغاز می شود. آنچه مشخص است در  محتوای  قرارداد  سالن زیبایی درج اطلاعاتی  از طرفین لازم و ضروری است از جمله:

 • حضور طرفین جهت تنظیم قرارداد الزامی است.
 • ذکر عنوان قرارداد به طور مثال قرارداد اجاره ای یا قرارداد کاری
 • مشخص کردن نوع قرارداد از نوع موقت یا دائمی( برحسب عرف در نمونه قرارداد همکاری سالن زیبایی, از قرارداد موقت استفاده می شود. ) در واقع ماهیت کار در سالن زیبایی و  فصلی بودن کار ” به طور مثال در ایام محرم و صفر تقاضا کم می شود و در ایام نزدیک به تعطیلات نوروز تقاضا بیشتر می شود” می توانند دلایلی برای موقتی بودن قرارداد سالن زیبایی  باشند.
 • ذکر تاریخ عقد قرار داد و شماره قرارداد سالن زیبایی
 • ذکر اطلاعات شخصی معمول چون: نام و نام خانوادگی, سن, تحصیلات, کد ملی, شماره شناسنامه متاهل یا مجرد, سابقه کار, شماره تماس, آدرس
 • ذکر مدت زمان قرارداد سالن زیبایی
 • وظایف تفکیک شده و مشخص طرفین قرارداد
 • ذکر خدمات قابل انجام توسط طرفین
 • ذکر شرایط و تعهدات قرارداد
 • ذکر شرایط و ضوابط خارج شدن از قرارداد در صورت عدم تمایل به همکاری از جانب هر یک از طرفین
 • ذکر چگونگی تعیین خسارت در موارد اضطراری
 • نحوه پرداخت حقوق به صورت ثابت و یا درصدی و یا ترکیبی از هر دو
برای دانلود نمونه قرارداد همکاری آرایشگاه فرم زیر را تکمیل کنید.

نمونه قرار داد همکاری در سالن زیبایی


برای در یافت اطلاعات خود را وارد نمایید
Sender.net email marketing

انواع قرارداد سالن زیبایی:

 1. قرارداد سالن زیبایی با آتلیه
 2. قرارداد سالن زیبایی با عروس
 3. قرارداد سالن زیبایی با پرسنل درصدی سالن زیبایی
 4. قرارداد اجاره صندلی در سالن زیبایی
 5. قرارداد با پرسنل ساعتی و فصلی که در زمان های پر کار سالن به خدمت گرفته می شوند و به صورت پاره وقت مشغول به کار در سالن زیبایی هستند.
 6. قرارداد سالن زیبایی, با افراد علاقه مند به یادگیری حرفه آرایشگری, که جهت آموزش به سالن زیبایی مراجعه می کنند.

قرارداد کار در سالن زیبایی مدت معین یا محدود :

1-قرارداد کار مدت معین یا محدود

 

نمونه قرارداد همکاری سالن زیبایی

قرارداد سالن زیبایی همچون سایر قراردادهای کاری, نشات گرفته از یک سری اصول و قوانین است. این قوانین ممکن است برحسب  عرف بوده باشد و مدیران سالن های زیبایی برای انعقاد قرارداد به قوانین و اصول موجود در اکثر سالن های زیبایی پایبند باشند. گاهی تکرار یک رفتار به صورت  عادت درآمده و در مدت زمان عدیده ای به عرف تبدیل می شود و یا به  شکل قانون  محلی در هر صنفی از کسب و کار رعایت می شود.

 با این حال ممکن است مدیر سالن زیبایی, با توجه به شرایط سالن خود قراردادی تنظیم کند و با رضایت طرفین, انعقاد قرارداد صورت بگیرد. لذا عقد قرارداد سالن زیبایی  را می توان از دو جنبه عرفی و شخصی مورد بحث قرار داد. البته در صورتی که قرارداد طبق قوانین اداره کار به صورت کارفرما و کارمند منعقد شود شرایط کاملا مشخص و در قانون کشوری به صراحت توضیح داده شده است.

لذا ما در این مقاله به  انواع رایج قرارداد سالن زیبایی برحسب عرف و عادت می پردازیم:

محتوای کامل و جامع در یک نمونه قرارداد  همکاری سالن زیبایی می تواند شامل موارد زیر باشد:

با توجه به روند کار اکثر سالن های زیبایی, معمولا قبل از انعقاد قرارداد طرفین طی چند جلسه با هم صحبت می کنند تا  روحیات یکدیگر آشنا شوند. طرفین در این جلسات,  که مذاکره قبل از عقد قرارداد  نام دارد. درباره انتظارات خود صحبت کرده و نظر یکدیگر را جویا می شوند. در این جلسات معمولا مدیر آرایشگاه و شخصی که بیشترین مسئولیت اجرایی را در سالن  زیبایی دارد درباره محیط و فضای آرایشگاه و روابط بین پرسنل صحبت می کند و ضوابط و شرایط کلی سالن زیبایی را مطرح می کند. طرف قرارداد, نیز با توجه به ساعات کاری, نحوه پرداخت دستمزد, و مسائلی از این قبیل که برایش مهم است  نظر خود را اعلام می کند. در نهایت بعد از صحبت های اولیه و توافق اولیه بین طرفین با انعقاد قرارداد  همکاری سالن زیبایی, کار  و همکاری آغاز می شود. آنچه مشخص است در  محتوای  قرارداد  سالن زیبایی درج اطلاعاتی  از طرفین لازم و ضروری است از جمله:

 • حضور طرفین جهت تنظیم قرارداد الزامی است.
 • ذکر عنوان قرارداد به طور مثال قرارداد اجاره ای یا قرارداد کاری
 • مشخص کردن نوع قرارداد از نوع موقت یا دائمی( برحسب عرف در نمونه قرارداد همکاری سالن زیبایی, از قرارداد موقت استفاده می شود. ) در واقع ماهیت کار در سالن زیبایی و  فصلی بودن کار ” به طور مثال در ایام محرم و صفر تقاضا کم می شود و در ایام نزدیک به تعطیلات نوروز تقاضا بیشتر می شود” می توانند دلایلی برای موقتی بودن قرارداد سالن زیبایی  باشند.
 • ذکر تاریخ عقد قرار داد و شماره قرارداد سالن زیبایی
 • ذکر اطلاعات شخصی معمول چون: نام و نام خانوادگی, سن, تحصیلات, کد ملی, شماره شناسنامه متاهل یا مجرد, سابقه کار, شماره تماس, آدرس
 • ذکر مدت زمان قرارداد سالن زیبایی
 • وظایف تفکیک شده و مشخص طرفین قرارداد
 • ذکر خدمات قابل انجام توسط طرفین
 • ذکر شرایط و تعهدات قرارداد
 • ذکر شرایط و ضوابط خارج شدن از قرارداد در صورت عدم تمایل به همکاری از جانب هر یک از طرفین
 • ذکر چگونگی تعیین خسارت در موارد اضطراری
 • نحوه پرداخت حقوق به صورت ثابت و یا درصدی و یا ترکیبی از هر دو
برای دانلود نمونه قرارداد همکاری آرایشگاه فرم زیر را تکمیل کنید.

نمونه قرار داد همکاری در سالن زیبایی


برای در یافت اطلاعات خود را وارد نمایید
Sender.net email marketing

انواع قرارداد سالن زیبایی:

 1. قرارداد سالن زیبایی با آتلیه
 2. قرارداد سالن زیبایی با عروس
 3. قرارداد سالن زیبایی با پرسنل درصدی سالن زیبایی
 4. قرارداد اجاره صندلی در سالن زیبایی
 5. قرارداد با پرسنل ساعتی و فصلی که در زمان های پر کار سالن به خدمت گرفته می شوند و به صورت پاره وقت مشغول به کار در سالن زیبایی هستند.
 6. قرارداد سالن زیبایی, با افراد علاقه مند به یادگیری حرفه آرایشگری, که جهت آموزش به سالن زیبایی مراجعه می کنند.

قرارداد کار در سالن زیبایی مدت معین یا محدود :

1-قرارداد کار مدت معین یا محدود