ویدئو ها

با کرونا چیکار کنیم ؟؟

کرونا مهمون ناخونده ای بود که به خیلی از کسب و کارها ضربه زد. البته خیلی ها رو هم به خلاقیت واداشت و حتی موجب پولسازی شد براشون.

کرونا در رفتار آرایشگری هم تاثیرگذار بوده، یکی از اون رفتارها گفتگوی آرایشگر با مشتری در آینه است.

دوران قبل از کرونا مشاوره در آینه یک ایراد محسوب می‌شد، اما در دوران بحران یک امتیاز رفتاری ست.

️برای تو چطور بود؟ باعث ضرر شد یا پیشرفت؟

دیدگاه خود را بنویسید