اطلاعات مجموعه فرشته الوندی
در این بخش از وب سایت می توانید رزومه و راه های ارتباط با مجموعه فرشته الوندی را مشاهده نمایید.

تماس با ما

درباره فرشته الوندی

در این بخش از وب سایت می توانید رزومه و راه های ارتباط با مجموعه فرشته الوندی را مشاهده نمایید.

ارتباط با ما:

تماس 09372064132

پیام در تلگرام 09013393988

شماره حساب

بانک سپه- به نام فرشته الوندی

5892101202153850